เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมและทีมงานได้มีโอกาสไปทำ Workshop ให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน Arincare ในพื้นที่ชลบุรีและพัทยาครับ รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา นอกจากจะเป็นการรับฟีดแบคความคิดเห็นแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจประเด็นความเคลื่อนไหวของสังคมอีกด้วย สิ่งที่แตกต่างไปในครั้งนี้คือมีหลายคำถามที่แตะถึงประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มี “ตัวแทนของเชนร้านสะดวกซื้อนายทุนเจ้าใหญ่ของประเทศรายหนึ่ง ได้ติดต่อนำเสนอตัวเองเป็นศูนย์กลางการกระจายยาและเวชภัณฑ์ให้กับเภสัชกรและร้านขายยาชุมชน” ในวงสนทนาที่มีผู้มีอำนาจจากภาครัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่ด้วย

หมวก 3 ใบของร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน
หมวก 3 ใบของร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน